MÓNG VÀ CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, THÍ NGHIỆM TBA3000KVA

 

    

KÉO CÁP NGẦM HẠ THẾ 0.4KV
   

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TỦ PHÂN PHỐI VÀ ĐIỆN CHIẾU SÁNG NHÀ XƯỞNG