Ngày 12/9 Bảo dưỡng TBA 800kva 35(22)/0,4kv Tổ hợp thương mại văn phòng Vigracera.

Địa chỉ Ngã 6 Thành Phố Bắc Ninh.