KÉO CÁP NGẦM TRUNG THẾ 22KV VÀ HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA TBA1250KVA

 

 

   

LẮP ĐẶT TBA1250KVA – 35(22) – 0.4KV