Thi công công trình : Dịch chuyển hạ ngầm tuyến đường dây trên không và dịch chuyển trạm biến áp 2500kVA-22/0, 4kV cấp điện cho công ty Ban Mai

Địa điểm : tại KCN Quế Võ, huyện Quyees Võ, tỉnh Bắc Ninh

Ngày 13/9 Bảo dưỡng TBA 2500KVA 22/0,4kV Công ty Ban Mai ( TNHH) Địa chỉ KCN Quế Võ Bắc Ninh.