LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG LÒ HƠI SỐ 2 – NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 2

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VÒI ĐỐT THAN – LÒ HƠI SỐ 2

HỆ THỐNG THANG MÁNG CÁP LÒ HƠI SỐ 2

LẮP ĐẶT DÀN CẦU TRỤC 20 TẤN NHÀ BUNKER