Ngày 11/9 Lắp đặt thi công TBA số 5-3500kva 22/0,4kv giai đoạn 2 cho công ty TNHH Jeil -Tech Vi Na
Địa chỉ KCN Vân Trung Bắc Giang.